Een verhandeling over witte magie*


of de weg van de discipel

Alice A. Bailey


categorieën:   Spiritualiteit (algemeen)
isbn: 9789062716685
uitvoering: Paperback
aantal pagina's: 478
druk: 2
vertaler: Geautoriseerde vertaling
verschijningsdatum: 01 jan 2000
eerste uitgave: A Treatise on White Magic
status:  Leverbaar
prijs: € 28,25

Dit boek geeft de vijftien ‘regelen voor magie’ en voor zielebeheersing, gebaseerd op de navolgende woorden uit de Bhagavad-Gita: ‘Ofschoon ik de Ongeborene ben, de onvergankelijke Ziel, ofschoon ik de Heer der Schepselen ben, openbaar ik mij desondanks als Heer over mijn Aard, krachtens de magische macht van de Ziel’.

 

De ongemanifesteerde ziel in haar essentiële wezen, gemanifesteerd door middel van de aard van haar persoonlijkheidsuitrusting, is altijd een bron van mysterie. Zij ontsnapt aan het analytisch concreet denkvermogen en openbaart haar ware zelf aan het verlichte denkvermogen dat versmolten is met het geopende hart, dat niet uit is op het verwerven en vasthouden van persoonlijke vooruitgang, maar op het aanwenden van de magische kracht in dienstbetoon. De macht van de ziel staat altijd ter beschikking aan degeen die, als aspirant tot aangenomen discipelschap, tracht om van praktisch dienstbaar nut te zijn in het specifieke tijdvak en omgeving en met de specifieke uitrusting die voorhanden is.

 

Het boek besluit met een prikkelende oproep aan de ziel in alle aspiranten: ‘Ik eindig met een beroep op allen die deze instructies lezen, om hun krachten te verenigen, hun gelofte van toewijding aan de dienst van de mensheid te hernieuwen, hun eigen denkbeelden en wensen ondergeschikt te maken aan het groepswelzijn, hun ogen van zichzelf af te wenden en opnieuw te richten op de visie …

Laat alle studenten in deze tijd van nood en gelegenheid zich bezinnen op de opofferig van al hetgeen zij hebben aan de hulp aan de mensheid’.

NBD | Biblion 15 juni 2010

De ex-theosofe Alice Bailey en haar geestelijke leraar 'de Tibetaan' hebben in een zeer veelzijdige reeks van geschriften het geestelijk leven uitvoerig onder de loep genomen. In dit boek geeft Bailey haar visie weer over wat zij beschouwt als de quintessence van esoterie. Deze visie omvat veel, gaat diep (spiritueel), maar staat haaks op de traditionele en moderne opvattingen over dit onderwerp, zoals deze b.v. door Eliphas Levi, Aleister Crowley en Israel Regardie verwoord zijn. 

Naar mijn mening heeft Bailey's 'Witte Magie' veel meer te maken met gedachten over en aanwijzingen voor mystiek - in de praktijk - dan met magie, dat van oudsher langs een geheel andere weg meer mundane doelen tracht te bereiken. Ondanks dit principiële bezwaar, een eerlijk maar moeilijk boek, dat de trouwe aanhang van Alice Bailey zeker zal bijven aanspreken. Wat kleine letter, voorbeeldig register. Blauw omslag met gouden belettering.
(Biblion recensie, M. Quartel.)

Login of registreer om een recensie toe te voegen.