onderwerpen

Hieronder vindt u een complete lijst van boeken die vallen binnen de door u gekozen onderwerps-categorie. Klik op een titel voor een uitgebreide boekbeschrijving.

Zie ook: Overzicht van onderwerpen


Esoterie


Discipelschap in het nieuwe tijdperk II*

Discipelschap in het nieuwe tijdperk II*


Alice A. Bailey


In de twee boeken van 'Discipelschap in het nieuwe tijdperk' vindt u het onderricht dat aan kleine groepen en individuele leden werd gegeven. Het behandelt o.a. meditatie, inwijding en de zes stadia van het discipelschap. De nadruk ligt op het nieuwe tijdperk en niet meer op de enkeling, maar op groepen.


Paperback | 642 pag. | € 39,95bestel


Esoterische psychologie I*

Esoterische psychologie I*


Een verhandeling van de 7 stralen dl. 1
Alice A. Bailey

Voorheen: Nieuwe psychologie I

Dit is deel 1 van: Een verhandeling van de zeven stralen.

 

De 2 delen 'Esoterische psychologie dl. 1 en 2' bevatten een

uitvoerige uiteenzetting over de psychologische uitrusting van de mens. 


Paperback | 331 pag. | € 28,25bestel


Esoterische psychologie II*

Esoterische psychologie II*


Een verhandeling van de zeven stralen dl. 2
Alice A. Bailey

Voorheen: Nieuwe Psychologie II.
Dit is deel 2 in: Een verhandeling van de 7 stralen


Paperback | 576 pag. | € 39,95bestel


Van intellect naar intuïtie*

Van intellect naar intuïtie*


Alice A. Bailey

De ontwikkeling van het intellect, hoe noodzakelijk in vele opzichten ook, is een middel tot een doel, en wel een middel om door te dringen in nieuwe dimensie van denken en bewustzijn en om al de intuïtieve talenten van 'het zuivere verstand' te activeren.


Paperback | 167 pag. | € 22,75bestel


ziel, bron van leven*

De ziel, bron van leven*


Uit de geschriften van Alice A.Bailey en de Tibetaan, meester Djwhal Khul
Alice A. Bailey

De ziel, bron van leven is een compilatie van fragmenten uit de 24 boeken met esoterische wijsheid en kennis van Alice Bailey die de kwaliteit en verbondenheid van de ziel ontsluiert. Dit boek geeft ons ‘veel om te overdenken, om over na te denken en te mediteren. 


Paperback | 308 pag. | € 28,25bestel


ziel en haar mechanisme*

De ziel en haar mechanisme*


Alice A. Bailey

De ziel werkt via het mechanisme van de drievoudige persoonlijkheid. In dit boek wordt beschreven hoe ziel en persoonlijkheid op elkaar inwerken en gezamenlijk functioneren.

 

 


Paperback | 136 pag. | € 22,75bestel


Zin en betekenis van de vrijmetselarij*

Zin en betekenis van de vrijmetselarij*


Foster Bailey

In dit boek wil de schrijver, de lezer inzicht geven in de innerlijke betekenis van de vrijmetselarij.


Paperback | 200 pag. | € 22,75bestel


Gnosis als wereldreligie*

Gnosis als wereldreligie*


Leven en werk van Gilles Quispel
Leo Köhlenberg

Waar stonden de gnostici voor? Wat was hun visie op het christendom? De boeiende geschiedenis van deze religieuze stroming verteld aan de hand van het levenswerk van historicus Gilles Quispel.

Mét kleuren- en zwart-witillustraties!


paperback | 239 pag. | € 28,25bestel


Discipelschap in het nieuwe tijdperk I*

Discipelschap in het nieuwe tijdperk I*


Alice A. Bailey

In de twee boeken van 'Discipelschap in het nieuwe tijdperk' vindt u het onderricht dat aan kleine groepen en individuele leden werd gegeven. Het behandelt o.a. meditatie, inwijding en de zes stadia van het discipelschap. De nadruk ligt op het nieuwe tijdperk en niet meer op de enkeling, maar op groepen


paperback | 720 pag. | € 39,95bestel


Op weg naar de bron*

Op weg naar de bron*


Inleiding in de Nieuwe Psychologie gebaseerd op de leringen van Alica A. Bailey en Meester D.K.
Elly Lichtenberg, Marc Thiessens

Na jarenlange bestudering van het werk van Alice A. Bailey en dat van haar voorloper H.P. Blavatsky ontstond dit boek als poging om hun esoterisch gedachtegoed een praktische invulling te geven.

Het kernwoord is begoocheling, dat wil zeggen de gezamenlijke misleidingen waaraan het menselijke bestaan is blootgesteld.


paperback | 176 pag. | € 19,95bestel


Kabbala en Exodus*

Kabbala en Exodus*


Z.B.S. Halevi

Dit boek legt het Bijbelverhaal over de exodus uit als een allegorisch verhaal over de situatie van de mens. Kabbala, de esoterische traditie van het Jodendom, laat zien hoe ‘Egypte’ staat voor verslaafd zijn aan de fysieke wereld en hoe het ‘Land, vloeiende van melk en honing’ een symbool is voor de sfeer van de geest.


paperback | 288 pag. | € 24,95bestel