Wat Jezus werkelijk zei


Een betrouwbaar beeld van Jezus’ optreden

Boudewijn Koole


categorieën:   Christendom / Religie algemeen
isbn: 9789062710904
uitvoering: paperback
aantal pagina's: 288
druk: 1
verschijningsdatum: 22 jun 2012
status:  Uitverkocht
prijs: € 22,50

Tussen de oorspronkelijke boodschap van Jezus zelf – hier uniek en betrouwbaar gereconstrueerd – en de latere verhalen over Jezus gaapt een diepe kloof. Jezus zelf verkondigde het spoedige wereldeinde en het ‘koningschap van God op aarde’ waaraan ieder deel kon hebben. Aan het officiële christendom ging lange tijd een uiterst gevarieerde, vooral Joodse Jezusverering vooraf. Is in deze opvattingen te herkennen wat Jezus zelf werkelijk zei? Met dit boek in de hand kan de lezer zijn eigen mening vormen.

In Wat Jezus werkelijk zei geeft Boudewijn Koole een overzicht van de historische achtergronden van jodendom en christendom in het algemeen, en van hun heilige teksten in het bijzonder. Voor wie met de Bijbel vertrouwd is zet dit boek zaken in een opmerkelijk nieuwe context; voor wie niet zoveel van jodendom en christendom weet, is het een intrigerende introductie. Vooral de figuur Jezus en zijn latere verering komen in een geheel nieuw licht te staan.

NBD Biblion (A.P.G. Spamer) 18 februari 2013

Dit opzienbarende boek zal door het Vaticaan bepaald niet op prijs worden gesteld. De auteur, gepromoveerd theoloog en filosoof, wil hier de boodschap van en niet over Jezus centraal stellen. Zijn openingszin stelt dat de waarheidsclaim van godsdiensten historisch gezien op drijfzand berust.


De huidige geloofswaarden van met name de rooms-katholieke kerk berusten op een subjectieve selectie van oorsprongelijke geschriften. Het zijn vooral de ideeen en opvattingen van Paulsus die je in het latere christendom terugvindt en niet de boodschap van Jezus. Jezus heeft noch dogma's verkondigd, noch sacramenten ingesteld noch een apostolische successie in het leven geroepen. Dat zijn activiteiten van latere interpreteerders geweest, die niet zozeer de volksbeweging van Jezus op het oog hadden als wel de vorming van een door de staat erkende en liefst gesteunde organisatie. 

 

De auteur veronderstelt bij zijn analyse van canomieke en apocriefe geschriften en de historische en culturele achtergronden daarvan wel veel voorkennis bij de lezers. Een term als'gnosis' wordt nergens uitgelegd. Het is een boeiend boek, helaas in slecht Nederlands en met al te veel herhalingen. Met een uitgebreide literatuuropgave en register. Met een uitgebreide literatuuropgave en register. 

Login of registreer om een recensie toe te voegen.