De smaak van zen


in leven en werk

Brigitte van Baren


categorieën:   Zen / Integrale spiritualiteit / Nieuwe arbeid
isbn: 9789056701659
uitvoering: Paperback
aantal pagina's: 160
druk: 1
verschijningsdatum: 20 Jun 2007
status:  Uitverkocht
prijs: € 15,95

Dit boek is opnieuw uitgegeven met als titel MEER BEREIKEN MET MINDER DOEN zie aldaar.

Veel mensen leiden zo'n druk leven dat ze nauwelijks meer aan rust en ontspanning toekomen. Toch is het mogelijk rust en stilte te vinden midden in de hectiek van het dagelijks bestaan, namelijk door je aandacht anders te richten. In zen staat de aandacht centraal. Als je de geest traint in opmerkzaamheid ontstaat er een open, alerte houding die veel effectiever is dan al je pogingen om zoveel mogelijk werk te verzetten. De stroom van gedachten die het denken aanhoudend belast, zal door beoefening geleidelijk afzwakken en steeds meer ruimte vrij laten voor de wezenlijke dingen. Deze bewuste en aandachtige houding leidt tot meer zeggenschap over het eigen functioneren, tot een vrije en creatieve manier van denken en doen, met een juiste timing.
Brigitte van Baren bespreekt de rol van aandacht en bewustzijn vanuit de opvattingen van C.G. Jung, Ken Wilber en de Nederlandse zenmeester Jef Boeckmans, en vult die aan met eigen ideeen en observaties. Daarnaast worden de raakvlakken en verschillen tussen psychologie en zen verhelderd. Thema's als tijdmanagement, stress en communicatie worden besproken aan de hand van het woe wei-principe, een 'handelen door niet-ingrijpen'. Omgaan met emoties en gevoelens of beslissingen nemen, worden gekoppeld aan het lichaamscentrum dat over de vitale krachten waakt en misschien wel meer wijsheid bevatten dan het hoofd.

NBD | Biblion 8 June 2010

'De hele natuur is vervuld van die ene scheppende energie, die in elk object en elk levend wezen tot uitdrukking komt en daardoor altijd en overal aanwezig is.' In dit boek wordt zen, als ervaringsweg in het dagelijkse leven thuis en op het werk, beschreven. Emoties, gevoelens, kwetsbaarheid en de ademhaling vormen de weg naar innerlijke kracht. Een ander hulpmiddel om tot de werkelijke kracht door te dringen is het versterken van de vrouwelijke kwaliteiten. De schrijfster is trainer en coach van leidinggevenden en een van de weinige vrouwelijke zenleraren in de Sanbo-Kyodantraditie. Naast haar persoonlijke ervaringsweg en persoonlijke zingevingvragen worden verschillende bewustzijnslagen volgens psychologen Carl Jung, Ken Wilber en zenleraar Jef Boeckmans weergegeven. Tevens probeert zij de vraag wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen zen en psychologie te beantwoorden. Bevat zwart-witillustraties, een voorwoord van benedictijnenmonnik en zenmeester Willigis Jager en een uitgebreide lijst met geraadpleegde literatuur.

(NBD|Biblion recensie, Franca Duindam)

Login of registreer om een recensie toe te voegen.