Zie ook: Overzicht van onderwerpen


Pali-canon


Aldus sprak de Boeddha

Aldus sprak de Boeddha


Bloemlezing uit de Pali-canon
Breet, Jan de & Janssen, Rob

Deze uitgave is niet alleen een zelfstandige introductie tot het leven en de leer van de Boeddha, maar ook een ideale kennismaking met de cannonieke literatuur. Een boeddhistische 'bijbel' in zakformaat!


Genaaide paperback met flappen | 288 pag. | € 24,75bestelAndere uitgevers

verzameling van korte teksten 3

De verzameling van korte teksten 3

Verzen van monniken en nonnen (Thera- en Therīgāthā)MilindaPlus

€ 29,95bestel

verzameling van korte teksten 1

De verzameling van korte teksten 1

Sutta-Nipāta & DhammapadaMilindaPlus

€ 34,95bestel

verzameling van middellange leerredes 1

De verzameling van middellange leerredes 1

De eerste vijftig leerredes (Mūlapaṇṇāsa)MilindaPlus

€ 34,95bestel

verzameling van middellange leerredes 2

De verzameling van middellange leerredes 2

De middelste vijftig leerredes (Majjhimapaṇṇāsa)MilindaPlus

€ 34,95bestel

verzameling van middellange leerredes 3

De verzameling van middellange leerredes 3

De laatste vijftig leerredes (Uparipaṇṇāsa)MilindaPlus

€ 34,95bestel

verzameling van korte teksten 2

De verzameling van korte teksten 2

Khuddaka-Pāṭha, Udāna, Itivuttaka, CariyāpiṭakaMilindaPlus

€ 34,95bestel

verzameling van thematisch geordende leerredes 2

De verzameling van thematisch geordende leerredes 2

Het Deel der oorzaken (Nidāna-Vagga)MilindaPlus

€ 34,95bestel

verzameling van thematisch geordende leerredes 3

De verzameling van thematisch geordende leerredes 3

Het Deel der geledingen (Khandha-Vagga)MilindaPlus

€ 34,95bestel

verzameling van thematisch geordende leerredes 4

De verzameling van thematisch geordende leerredes 4

Het Deel des zes zintuiggebieden (Saḷāyatana-Vagga)MilindaPlus

€ 34,95bestel

verzameling van numeriek geordende leerredes 1

De verzameling van numeriek geordende leerredes 1

De boeken van de enen (Ekaka-nipata), de twee- (Duka-nipata) en de drietallen (Tika-nipata)MilindaPlus

€ 34,95bestel

verzameling van numeriek geordende leerredes 2

De verzameling van numeriek geordende leerredes 2

Het boek van de viertallen (Catukka-nipata)MilindaPlus

€ 34,95bestel

verzameling van numeriek geordende leerredes 3

De verzameling van numeriek geordende leerredes 3

De boeken van de vijftallen en de zestallenMilindaPlus

€ 34,95bestel

verzameling van numeriek geordende leerredes 4

De verzameling van numeriek geordende leerredes 4

De boeken van de zeventallen, achttallen en negentallen MilindaPlus

€ 34,95bestel

verzameling van numeriek geordende leerredes 5

De verzameling van numeriek geordende leerredes 5

De boeken van de tientallen en de elftallenMilindaPlus

€ 34,95