Commentaar op het leven II

Gouden Lijst

Jiddu Krishnamurti


categorieën:   Filosofie (algemeen) / Persoonlijke ontwikkeling
isbn: 9789062711062
uitvoering: paperback
aantal pagina's: 304
druk: 1
vertaler: Hans van der Kroft & Henri Methorst
verschijningsdatum: 09 apr 2014
eerste uitgave: Commentaries on living, second series
status:  Leverbaar
prijs: € 22,75
prijs e-book: € 8,99
ledenprijs e-book: € 7,19

De tweede bundeling van persoonlijke aantekeningen van Krishnamurti

Commentaar op het leven II is de tweede bundel van Krishnamurti’s inspirerende gesprekken met mensen uit diverse lagen van de samenleving, waarbij zowel persoonlijke als algemene problemen indringend aan de orde komen. De tekst is een weergave van Krishnamurti’s in verschillende delen van de wereld gevoerde discussies. De woorden van Krishnamurti zijn simpel en blijven actueel. Hij is wel aangeduid als de belangrijkste beeldenstormer van de twintigste eeuw. De beelden die hij bestormde zijn de verstarde opvattingen en meningen die het onbelemmerd waarnemen van de werkelijkheid storen en vervormen. Hoewel hij sprak over inzicht en meditatie, vertegenwoordigt hij daarbij geen enkele ‘school’ of richting. Wat hij deed is samen met zijn toehoorders nagaan wat de oorzaken zijn van de problemen waar de mens sinds jaar en dag mee te kampen heeft Krishnamurti werd in 1895 in Zuid-India geboren en groeide op in Engeland. Gedurende meer dan zestig jaar geen andere bedoeling dan mensen geheel en onvoorwaardelijk vrij te maken van elke theorie of geloof.

NBD Biblion 1 augustus 2014

Dit tweede deel, bestaande uit zevenenvijftig verhalen, sluit qua vorm en inhoud feilloos aan bij het eerste deel 'Commentaar op het leven I'. De auteur start steeds met een levendige beschrijving van een situatie in de natuur of van mensen op dat moment. Vervolgens laat hij vraagstellers middels diepgaande tegenvragen zelf achter mogelijke oplossingen komen. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn zaken waar een ieder mee te maken kan krijgen zoals het 'ik', karma en het doel van het leven. Zijn antwoorden zijn eerlijk en confronterend. Hij pleit ervoor dat er een einde komt aan al het vluchten uit de werkelijkheid en aan alle inspanningen om iets te zijn of iets niet te zijn. Dan pas is er het alleen-zijn dat kan openstaan voor dat wat is. Dit is ook de rode draad in zijn boek; pas als met inzicht krijgt is dat wat is, kan met verder komen. Opnieuw een inspirerend geschreven bundel; tijdloos en voor een publiek dat bewust met groei bezig wil zijn. Eerder gepubliceerd in 1958 en 1989. Meer informatie over de Stichting Krishnamurti Nederland en over beschikbare boeken. 

Verzorgde uitgave met kleine druk.

Login of registreer om een recensie toe te voegen.