onderwerpen

Hieronder vindt u een complete lijst van boeken die vallen binnen de door u gekozen onderwerps-categorie. Klik op een titel voor een uitgebreide boekbeschrijving.

Zie ook: Overzicht van onderwerpen


Filosofie (algemeen)


Op zoek naar het wonderbaarlijke*

Op zoek naar het wonderbaarlijke*


Fragmenten van een onbekende leer
P.D. Ouspensky

Op zoek naar het wonderbaarlijke, fragmenten van een onbekende leer vormt het boeiende verslag van de zeven jaren van Ouspensky's intensieve samenwerking met zijn grote leermeester Gurdjieff, vanaf hun kennismaking kort na het begin van de eerste wereldoorlog in Sint Petersburg tot na hun aankomst, wijkend voor het geweld in Rusland en na lange omzwervingen, in West-Europa.


Paperback | 421 pag. | € 28,25bestel


vierde weg

De vierde weg


P.D. Ouspensky

In dit boek ontwikkelt Ouspensky zonder enig wetenschappelijk, godsdienstig en wijsgerig vooroordeel, een stelselmatige psychologische methode, die het de lezer mogelijk maakt zichzelf te leren kennen.


Paperback | 444 pag. | € 28,25bestel


Commentaar op het leven I

Commentaar op het leven I

Gouden Lijst
Persoonlijke aantekeningen van Krishnamurti
Jiddu Krishnamurti

Krishnamurti’s boodschap is simpel en nog even actueel als altijd. Als doel van het leven ziet hij het leven zelf, het leven in het hier en nu, vrij van bindingen van de tijd. Commentaar op het leven I is de eerste bundeling van de persoonlijke aantekeningen die Krishnamurti maakte op basis van ontmoetingen met mensen uit alle sectoren van het leven. Het gaat daarbij veelal om intense emotionele ervaringen, niet om zuiver filosofische overdenkingen of een verstandelijke, speculatieve zoektocht naar oplossingen.


paperback | 250 pag. | € 22,75bestel


Commentaar op het leven II

Commentaar op het leven II

Gouden Lijst
Jiddu Krishnamurti

Een van de meest oorspronkelijke denkers van onze tijd!

Commentaar op het leven II is de tweede bundel van Krishnamurti’s inspirerende gesprekken met mensen uit diverse lagen van de samenleving, waarbij zowel persoonlijke als algemene problemen indringend aan de orde komen.


paperback | 304 pag. | € 22,75bestel


Leven zonder gisteren of morgen

Leven zonder gisteren of morgen

Gouden Lijst
Jiddu Krishnamurti

"Als je wilt ontdekken wat waarheid is, moet je volkomen vrij zijn van alle religies, van alle conditioneringen, van alle dogma's, van alle vormen van geloof, van iedere vorm van gezag dat erop gericht is dat je je aanpast, wat in wezen betekent dat je totaal alleen staat en dat is heel...


paperback | 176 pag. | € 16,95


Klaar voor het leven

Klaar voor het leven

Gouden Lijst
Jiddu Krishnamurti

In Klaar voor het leven zijn een reeks toespraken gebundeld die speciaal gericht zijn tot leerlingen, ouders en leraren. Krishnamurti bespreekt er een groot aantal onderwerpen die vooral van betekenis zijn voor wie aan het begin van zijn of haar leven staat, of die op enig moment het leven een nieuwe wending wil geven.

Klaar voor het leven bevat uitsluitend niet eerder in Nederland verschenen toespraken!


paperback | 192 pag. | € 22,75bestel


Laatste dagboek

Laatste dagboek


Jiddu Krishnamurti

Dit ‘laatste dagboek’ is het enige dat door Krishnamurti zelf op tape is ingesproken. Na het succes van het in 1983 uitgegeven Dagboek werd Krishnamurti aangemoedigd het maken van dagboekaantekeningen voort te zetten. Omdat zijn handschrift inmiddels wat onduidelijk was geworden, stelde men hem voor de tekst in te spreken op een bandrecorder. Bijna alle dagboekteksten zijn opgenomen in zijn eigen woning, Pine Cottage in het Ojai-dal, ten noorden van Los Angeles. Ongestoord dicteerde hij ’s morgens in bed. 


Paperback | 168 pag. | € 16,95bestel


einde van tijd

Het einde van tijd


Gesprekken over de toekomst van de mensheid
Jiddu Krishnamurti, David Bohm

Het einde van tijd bevat een aantal fascinerende dialogen tussen twee grote denkers van onze tijd: de gerespecteerde filosoof Jiddu Krishnamurti en de beroemde natuurkundige David Bohm. Zij gaan met elkaar in gesprek over wat ten grondslag ligt aan de eindeloze conflicten waar de mensheid al eeuwenlang onder gebukt gaat.


paperback | 494 pag. | € 24,95bestel


Van dag tot dag

Van dag tot dag


Djelal-oed-din Roemi

De 365 uitspraken, één voor iedere dag, waarvan de inhoud het complete scala van het aardse leven, maar ook de meest verheven niveaus van de metafysica en het kosmisch bewustzijn beschrijft in een beeldrijke, poëtische taal. Roemi wordt allerwegen herontdekt als groot spiritueel leraar.


paperback | 408 pag. | € 24,95bestel


Krishnamurti van dag tot dag

Krishnamurti van dag tot dag


Jiddu Krishnamurti

365 tijdloze meditaties, één voor iedere dag, gaan over vrijheid, gezag, afhankelijkheid, conditionering, liefde, religie en vele andere onderwerpen. Het is een verzameling gedachten, uitspraken en inzichten van Krishnamurti die ons leven kan verrijken.


paperback | 408 pag. | € 24,95bestel


reis van Gilgamesj

De reis van Gilgamesj


Over dood en eschatologische verbeelding
Giovanni Rizzuto

De reis van Gilgamesj is een zoektocht naar de verschillende manieren waarop de (westerse) mens zijn gedachten over dood en hiernamaals heeft verbeeld.

Tevens is dit boek een genealogisch onderzoek naar de wortels van onze antropogenese of menswording.


Paperback | 288 pag. | € 29,95Andere uitgevers

Oosterse wijsheid – Westerse renaissance

Oosterse wijsheid – Westerse renaissance

I am all, a cosmic vision of manMilindaPlus

€ 21,95bestel