Het einde van tijd


Gesprekken over de toekomst van de mensheid

Jiddu Krishnamurti, David Bohm


categorieën:   Filosofie (algemeen)
isbn: 9789062711574
uitvoering: paperback
aantal pagina's: 494
druk: 2
vertaler: Emmy Van Beest, Marianne Bellingwout
verschijningsdatum: 05 sep 2019
eerste uitgave: The Ending of Time
status:  Leverbaar
prijs: € 24,95

In dit boek worden de urgente en actuele problemen van onze tijd vanuit een unieke invalshoek belicht. Het bevat een aantal fascinerende dialogen tussen twee grote denkers van onze tijd: de gerespecteerde filosoof Jiddu Krishnamurti en de beroemde natuurkundige David Bohm. Zij gaan met elkaar in gesprek over wat ten grondslag ligt aan de eindeloze conflicten waar de mensheid al eeuwenlang onder gebukt gaat. Samen onderzoeken ze de fundamentele oorzaak hiervan en wat wij daaraan kunnen doen.

Diepgaand bespreken ze essentiële zaken als goed en kwaad, het denken en bewustzijn, en de wezenlijke aard van ons bestaan, vanuit zowel een spirituele als wetenschappelijke invalshoek. Aan bod komen onder andere het verschil tussen het brein en de geest, de betekenis van sterven en de relatie van het individu tot de maatschappij. Uit een aantal revolutionaire inzichten die gedurende deze gesprekken naar voren komen, blijkt dat het achterlaten van ons idee van tijd nog wel eens een nieuw begin voor de mensheid zou kunnen inluiden.

Evert Pieter van der Veen 1 november 2019

GESPREKKEN OVER HET LEVEN

Jiddu Krishnamurti, filosoof(overleden in 1986), en David Bohm, natuurkundige (overleden in 1992) voeren in 1980 tal van gesprekken over ons leven en de uiteindelijke betekenis daarvan. Dit boek geeft al deze dialogen weer. Meestal zijn de reacties over en weer kort maar zo nu en dan is een antwoord beduidend langer en dieper.


Hoe ontstaan conflicten tussen mensen, wat zijn de beperkingen van wetenschap en wat typeert de menselijke geest zijn enkele centrale gesprekspunten.
De gesprekken zijn intens, beiden zijn er helemaal bij betrokken. Samen zijn ze hartstochtelijk op zoek: kritisch onderzoekend, bedachtzaam hun woorden wegend, in een open houding tegenover elkaar en de wereld waar ze deel van uitmaken.


Bijzonder mooi is hoofdstuk 4 'De grond van al wat is en de geest van de mens'. Hier gaat het o.a. over de idee God. In andere gesprekken gaat over het overdragen van inzicht. Dit is van andere orde dan onze wetenschappelijke kennis en stijgt daar ook ver bovenuit. De menselijke geest heeft een spirituele rijkdom die we in onszelf en in elkaar mogen ontdekken. Zo mogen we onze menselijke plaats in de kosmische orde innemen.

Login of registreer om een recensie toe te voegen.