onderwerpen

Hieronder vindt u een complete lijst van boeken die vallen binnen de door u gekozen onderwerps-categorie. Klik op een titel voor een uitgebreide boekbeschrijving.

Zie ook: Overzicht van onderwerpen


Religie algemeen


Wereldreligies, eenheid in diversiteit*

Wereldreligies, eenheid in diversiteit*


René van Dijck

De grote wereldgodsdiensten over tijdloze thema’s – uitspraken over enkele thema’s zoals liefde, plicht, vriendschap, moed
geloof, haat etc.


Paperback | 140 pag. | € 19,25bestel


Wat Jezus werkelijk zei

Wat Jezus werkelijk zei


Een betrouwbaar beeld van Jezus’ optreden
Boudewijn Koole

In Wat Jezus werkelijk zei geeft Boudewijn Koole een overzicht van de historische achtergronden van jodendom en christendom in het algemeen, en van hun heilige teksten in het bijzonder. Voor wie met de Bijbel vertrouwd is zet dit boek zaken in een opmerkelijk nieuwe context; voor wie niet zoveel van jodendom en christendom weet, is het een intrigerende introductie.


paperback | 288 pag. | € 22,50


Gnosis als wereldreligie*

Gnosis als wereldreligie*


Leven en werk van Gilles Quispel
Leo Köhlenberg

Waar stonden de gnostici voor? Wat was hun visie op het christendom? De boeiende geschiedenis van deze religieuze stroming verteld aan de hand van het levenswerk van historicus Gilles Quispel.

Mét kleuren- en zwart-witillustraties!


paperback | 239 pag. | € 28,25bestel


Meister Eckhart

Meister Eckhart


op zoek naar de goddelijke essentie
Alois M. Haas, Thomas Binotto

Eckhart is niet Eckhart Tolle, maar Meister Eckhart die van 1260 tot 1327 in Erfurt, Keulen en Parijs leefde en zich ontpopte tot een van de meest briljante geesten die het Westen ooit heeft gekend. Hij veroorzaakte a.h.w. een breuklijn in het denken en zoeken naar de ‘goddelijke’...


paperback | 160 pag. | € 22,75bestel


Sacrale kunst wereldwijd

Sacrale kunst wereldwijd


Titus Burckhardt

In dit inmiddels klassieke boek – vertaald in meer dan tien talen –belicht Titus Burckhardt de uitgangspunten en werkwijzen van de sacrale kunst van hindoeïsme, christendom, islam, boeddhisme en taoïsme. De beginselen van de sacrale kunst worden niet alleen afgeleid uit bestaande kunstwerken, maar ook bevestigd door canonieke geschriften en het voorbeeld van levende meesters.


paperback, geïllustreerd | 256 pag. | € 24,95bestel


innerlijke eenheid van de religies

De innerlijke eenheid van de religies

Gouden Lijst
Frithjof Schuon

In het huidige tijdperk van globalisering dringt de vraag naar de verhoudingen tussen de religies zich op. Sommigen menen dat de verschillen tussen de religies ze allemaal diskwalificeren. Anderen spreken over een soort eenheid van de religies, maar baseren dit slechts op een vaag gevoel.


paperback | 160 pag. | € 22,75bestel


Ontmoetingen met een non-duale God

Ontmoetingen met een non-duale God

Gouden Lijst
Handboek voor ontwaakt leven
Jason Shulman

In een gespleten wereld die voor velen weinig uitweg meer biedt, beschrijft Jason Shulman – een internationaal bekende leraar, healer en kunstenaar – in dit inspirerende boek een weg naar innerlijke vrijheid en wat het betekent om waarlijk mens te zijn.


gebonden met stofomslag | 160 pag. | € 19,25bestel


Soefisme, hart van de islam

Soefisme, hart van de islam


Titus Burckhardt

Soefisme, hart van de Islam is een inleiding tot de esoterische leringen van het soefisme, een mystieke stroming binnen de islam. Het behandelt naast de wereld- en mensbeschouwing van het soefisme, tevens het godsbeeld, de deugdenleer, de spirituele ontwikkelingsweg en, als hoogtepunt, de vereniging van God en mens in de contemplatie zoals die wordt beschreven door de grote meester Ibn Arabi.


paperback | 160 pag. | € 22,75bestel


Gnosis, geloof en logica

Gnosis, geloof en logica


over de rede en wat haar te boven gaat
Frithjof Schuon

Wanneer een soefi-meester en religie-expert zijn blik richt op filosofie, theologie en psychologie komen deze disciplines in een heel nieuw licht te staan. Omdat Frithjof Schuon als metafysicus geïnteresseerd is in de volledige werkelijkheid, geeft hij alles zijn rechtmatige plaats.


Paperback | 372 pag. | € 26,25bestel


Halteplaatsen van wijsheid

Halteplaatsen van wijsheid


Op weg naar een dieper begrip van religie
Frithjof Schuon

In zijn Halteplaatsen van wijsheid legt Frithjof Schuon de wortels bloot van de impasse waarin de moderne cultuur is terecht gekomen. Deze inmiddels klassieke bundel essays verscheen voor het eerst in 1953 en wijst op het gevaal te bezwijken onder de druk van een dominant wetenschappelijk mens- en wereldbeeld, het kritisch rationalisme en het culturele relativisme, en daardoor niet langer open te staan voor de symbolische kracht van religie.


paperback | 200 pag. | € 22,75bestel


Heilige verbeelding

Heilige verbeelding


Ibn Al-Arabi over religieuze diversiteit
William C. Chittick

Muhyi al-Din ibn al-Arabi, bekend als de ‘Grootste Meester’, is waarschijnlijk de meest invloedrijke denker en soefi uit de islamitische geschiedenis. In zijn kosmologie speelt de wereld van de verbeelding een cruciale rol als de noodzakelijke aanvulling op het rationele denken.


paperback | 256 pag. | € 24,95bestel


Van het goddelijke naar het menselijke

Van het goddelijke naar het menselijke


Metafysica en kennistheorie in vogelvlucht
Frithjof Schuon

In deze zienswijze is het de metafysica die de grondslag en de eenheid van alle religies vormt. Dan is het interessant te zien hoe Schuon zelf de metafysica uitdrukt, op zo’n manier dat de grote tradities (christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, jodendom) daar allemaal in passen.


paperback | 224 pag. | € 22,95bestel


wereld in een korrel zand

De wereld in een korrel zand


Inleiding in de filosofie van de mystiek
Giovanni Rizzuto

In deze Inleiding tot de filosofie van de mystiek wordt er historisch en systematisch naar mystieke ervaringen gekeken.


paperback | 224 pag. | € 22,95bestel


In het spoor van de gnosis

In het spoor van de gnosis


Frithjof Schuon

Dit boek biedt inzicht in zowel de eenheid als de verscheidenheid van de religies.


paperback | 160 pag. | € 22,95bestel


Kabbala en Exodus*

Kabbala en Exodus*


Z.B.S. Halevi

Dit boek legt het Bijbelverhaal over de exodus uit als een allegorisch verhaal over de situatie van de mens. Kabbala, de esoterische traditie van het Jodendom, laat zien hoe ‘Egypte’ staat voor verslaafd zijn aan de fysieke wereld en hoe het ‘Land, vloeiende van melk en honing’ een symbool is voor de sfeer van de geest.


paperback | 288 pag. | € 24,95bestel


Grote Drie

De Grote Drie


René Guénon, Ananda Coomaraswamy, Fritjof Schuon
Paul Boersma

Het idee dat er één universele metafysische visie in alle religies aanwezig is, werd vorige eeuw in Frankrijk gelanceerd door René Guénon en sindsdien uitgewerkt en in leven gehouden door een kleine, onopvallende stroming auteurs in vele landen. De school die in het kielzog van Guénon, Coomaraswamy en Schuon ontstond wordt ‘traditionalisme’ of ‘perennialisme’ genoemd.


Paperback met flappen | 320 pag. | € 29,95bestelAndere uitgevers

Transmissie en transcendentie*

Transmissie en transcendentie*

Bespiegelingen over inwijding, leraar en leerlingAsoka

€ 33,95bestel

Zij is altijd soms

Zij is altijd soms

Vrouwelijke gestalten van compassieAsoka

€ 22,75bestel

Schatkamer

De Schatkamer

Reflecties en beschouwingen over religie en spiritualiteitMilindaPlus

€ 14,95

Sophia’s terugkeer

Sophia’s terugkeer

De religieuze crisis en het ontstaan van de moderne kunstMilindaPlus

€ 24,95bestel

Vonken springen over

Vonken springen over

Van woord naar stilte, van stilte naar woordAsoka

€ 22,95bestel