Het leven eindigt nooit


Thuiskomen in het nu

Willigis Jäger


categorieën:   Zen / Leven en dood / Integrale spiritualiteit
isbn: 9789056701444
uitvoering: Paperback
aantal pagina's: 128
druk: 2
vertaler: Piet Hermans
verschijningsdatum: 24 nov 2006
eerste uitgave: Das Leben endet nie
status:  Uitverkocht
prijs: € 18,25

Willigis Jäger gaat in zijn nieuwe boek uitgebreid in op existentiële vragen als: bestaat er voorbij al het zichtbare en vergankelijke iets werkelijk blijvends? Wat gebeurt er na de dood? Is er sprake van opstanding of wedergeboorte? Hoe kunnen we de verwoestende realiteit van grote natuurrampen begrijpen en het immense leed dat eruit voortkomt. Wat is heelwording? Wat is het verschil tussen geluk een heil?
Diep geworteld in de mystieke tradities van het christendom en vertrouwd met de wijsheid van zen opent Willigis Jäger nieuwe perspectieven voor mensen die binnen de context van de traditionele godsdiensten geen overtuigende antwoorden meer vinden. Met dit nieuwe boek levert Jäger opnieuw een belangrijke bijdrage aan een integrale spiritualiteit.

NBD | Biblion 8 juni 2010

De auteur, benedictijner pater en zenmeester, is een belangrijke meester in een specifieke vorm van christelijke mystiek. Het gaat om de eenheid met God, waarbij God gezien wordt als "datgene wat zich voltrekt". Als men zich daar aan (aan hem) overgeeft, leert men leven in eenheid, in het hier en nu. In deze specifieke christelijke vorm is de auteur sterk beinvloed door het boedhistische denken; we zouden kunnen spreken van een universalistisch-pantheistische mystiek. Men hoeft het niet met deze visie eens te zijn, maar kennisname ervan is uiterst leerzaam en verrijkend, en kan behulpzaam zijn voor de persoonlijke ontwikkeling. Soms is de auteur wat te positief en oppervlakkig over sommige verschijnselen op geestelijk gebied (gebedsgenezing, het paranormale). Verder zou men dit boek eigenlijk moeten lezen in combinatie met een meditatie-methode; want er is veel om over na te denken, en ook veel te doen. Kortom: een belangrijk boek.

(NBD|Biblion recensie, Dr. R. Kranenborg)

Login of registreer om een recensie toe te voegen.