Vrij van religie


Een pleidooi voor vrede, compassie en welzijn

Dalai Lama


categorieën:   Tibet / Tibetaans boeddhisme
isbn: 9789056702953
uitvoering: gebonden
aantal pagina's: 208
druk: 1
vertaler: Bert van Baar
verschijningsdatum: 06 sep 2013
eerste uitgave: Beyond Religion
status:  Uitverkocht
prijs: € 14,95

 

Om een harmonieuze en vreedzame wereld te bouwen, hebben we meer nodig dan alleen tolerantie en begrip tussen de verschillende religies.

 

Hoe kunnen we betere mensen worden? Z.H. de Dalai Lama wil met dit boek mensen stimuleren hun fundamentele menselijke waarden te ontwikkelen. Hoe werkt dit? In dit baanbrekende nieuwe boek zet hij zijn visie openhartig uiteen.

 

Iedereen die vervulling, welzijn en geluk wil bereiken, dient fundamentele menselijke waarden als compassie, vergeving, geduld en tolerantie te cultiveren.Van oudsher richten mensen zich tot een religie om hun menselijke waarden te ontwikkelen. De Dalai Lama begrijpt dat dit tegenwoordig voor velen niet meer opgaat. Hij wil niet alleen de tegenstellingen tussen gelovigen en ongelovigen overbruggen, maar ook die tussen de aanhangers van de verschillende religies.

 

Het tweede deel van het boek gaat over de praktische training van de geest, oefeningen om onze innerlijke waarden te ontwikkelen. De oefeningen zijn geschikt voor iedereen en direct gericht op het omzetten van destructieve emoties in menselijke waarden. Ethiek en menselijke waarden zijn volgens de Dalai Lama de basis voor een vreedzame en rechtvaardige samenleving, waarin iedereen zijn potentieel volledig kan ontwikkelen.

J.L. Meuleman (NBD Biblion) 3 december 2013

In de huidige onrustige wereld lijkt het de mensheid te ontbreken aan fundamentele waarden als liefde, compassie, rechtvaardigheidsgevoel en vergeving. Het vasthouden aan bestaande (non)-theïstische religies voor de vervulling van deze innerlijke waarden en ethiek is bij velen een vaststaand feit. Ondanks het belang van religieuze beoefening meent de Dalai Lama dat er ruimte moet zijn voor een meer seculiere benadering. Dit impliceert dat innerlijk menselijke waarden niet alleen door reigie worden beïnvloed, maar ook gevormd kunnen worden door ontwikkeling van menselijke spiritualiteit. Die ontwikkeling ontstaat door het onderrichten van het hart en het trainen van de geest. Methoden hiervoor worden aangereikt in het tweede gedeelte. De keuze voor het secularisme uit de mond van de Dalai Lama is opmerkelijk voor een boeddhistische leider, maar creëert wel een nieuwe visie op het bouwen aan een vreedzame wereld. Ondanks het boeiend betoog zal het voor een aantal lezers een complex en moeilijk te begrijpen benadering zijn. Met inhoudsopgave en nawoord.

– recensie NBD Biblion d.d 27-11-2013

Bianca Visser (Boeddhistisch Dagblad) 8 november 2013

Z.H. de  Dalai Lama, Nobel Peace Award winnaar in 1989 en  spiritueel leider van vele boeddhistische beoefenaars, heeft in zijn boek Vrij van Religie niet de intentie het Tibetaans boeddhisme te promoten, maar gewoon onze innerlijke schoonheid. In zijn vorige boek Ethics For The New Millennium baseerde hij het ethische waardensysteem op religieuze principes. Nu, in Vrij van Religie verdiept hij zijn visie op een niet-religieuze manier.

Hij signaleert dat religie niet meer gewaardeerd wordt in deze tijd en dat door de toenemende globalisering en de multiculturele samenlevingen we meer van elkaar onderling afhankelijker zijn geworden. Met zoveel traditionele, op zichzelf gerichte geloofssystemen zal een religie-gebaseerde benadering van ethiek nooit universeel kunnen worden.

Dit boek is van grote waarde  voor mensen in de gezondheidszorg, onderwijs, bedrijfsleven, mensen-, dieren- en milieuactivisten en voor elk mens die op wil staan en de handen uit de mouwen wil steken en deze 21-ste eeuw op een hoger plan wil plaatsen.

De volledige recensie kunt u lezen op de website van 't Boeddhistisch Dagblad

Taede A. Smedes 6 november 2013

Heeft de mens religie nodig om moreel goed te kunnen leven? Nee, stelt de Dalai Lama. Om moreel goed te kunnen leven moeten we onze innerlijke waarden cultiveren, waarden die als het ware in de mens zijn ingebakken, met als fundamentele waarde: compassie. Volgens de Dalai Lama is de mens ten diepste een goed wezen, aangelegd op compassie en empathie. Het gaat erom die innerlijke waarden te ontdekken en te cultiveren.
 

Een boek vol hoop, en dat zonder religie…


Dit is een boek met een heldere boodschap: gezien de grote problemen waar de mensheid vandaag de dag voor staat, moeten we zien te komen tot een universele ethiek die berust op “ingebakken”, dus algemeen gedeelde innerlijke waarden, dus “de kwaliteiten die we allemaal in elkaar waarderen en waar we allemaal een natuurlijk instinct voor hebben”. 


Dat is een ethiek die helemaal los staat van religie. Want we hebben religie niet nodig om moreel goed te zijn, zo stelt de Dalai Lama onomwonden. Ofschoon de Dalai Lama religie van groot belang acht “in het geven van morele leiding en betekenis aan het leven” (xiii), is religie in zijn ogen in de huidige geseculariseerde wereld niet langer geschikt om als basis voor een ethiek te dienen. Een reden daarvoor is dat er zoveel verschillende religies zijn die onderling verschillende morele visies hanteren, een andere reden is dat mensen in de multiculturele en geglobaliseerde wereld steeds meer afhankelijk van elkaar zijn geworden, zodat er een gemeenschappelijke basis gevonden moet worden, dus los van religieuze overtuiging, een “vanzelfsprekend en rationeel antwoord op het besef van onze eigen menselijkheid en onze gemeenschappelijke menselijke conditie” (13). 


Seculier wil overigens niet zeggen anti-religieus. Integendeel, de Dalai Lama neemt het Indiase model van secularisme tot uitgangspunt, omdat dit getuigt van “een diep respect en tolerantie voor alle religies” waarbij het tevens “een inclusieve en onpartijdige houding tegenover niet-gelovigen” inneemt (6). 

 

Het pleidooi van de Dalai Lama is warm, maar toch ook bescheiden, en gericht aan de individuele lezer. 
 

Duidelijk is dat de Dalai Lama een lichtend voorbeeld van hoop is voor onze versnipperde wereld. Hopelijk worden degenen die dit boek lezen, door die hoop geïnspireerd en aangemoedigd tot zelfreflectie en ethische bezinning en uiteindelijk tot een compassievol leven – met of zonder religie.


De volledige recensie is te lezen op: https://tasmedes.wordpress.com/2013/11/04/de-dalai-lama-pleit-voor-een-universele-ethiek-zonder-religie-boekbespreking/.

Login of registreer om een recensie toe te voegen.