Vorm is leegte, leegte is vorm*


Commentaar op de Prajnaparamita Hartsoetra

Thich Nhat Hanh


categorieën:   Thich Nhat Hanh / Dharma-Pocket
isbn: 9789056700508
uitvoering: Paperback
aantal pagina's: 62
druk: 5
vertaler: Judith Bossert
verschijningsdatum: 15 okt 2000
eerste uitgave: The Heart of Understanding
status:  Leverbaar
prijs: € 11,50

Het Prajna–aparamita hartsoetra wordt beschouwd als de kern van de boeddhistische leer. Het wordt in boeddhistische gemeenschappen overal ter wereld dagelijks gereciteerd. De commentaren van Thich Nhat Hanh die u in dit boek aantreft, maken deel uit van de ononderbroken stroom van mondelinge overlevering, die sedert Shakyamuni Boeddha, ongeveer 2500 jaar geleden, de basis van het boeddhisme vormen.

Bij het lezen van deze commentaren wordt duidelijk, dat men geen boeddhist hoeft te zijn of te worden om de fundamentele inzichten, die hier verwoord worden, in het eigen leven op te nemen en werkzaam te laten zijn.

NBD | Biblion 8 juni 2010

Het (en niet 'de'!) Prajnaparamitasutra is een van de basisteksten van het Mahayana-boeddhisme. Het Hart-soetra, als essentie van het Prajnaparamitasutra, wordt hier zonder enige uitleg gepresenteerd alsof de diepere betekenis ervan zomaar vanzelf duidelijk is. Dat is natuurlijk niet zo, voor boeddhisten niet en zeker niet voor een westers publiek. Men gelooft echter dat zulke soetra's bij wijze van 'mantra's', van zichzelf al een gunstige werking hebben op hun omgeving, ook als ze niet begrepen worden. Geheel volgens deze traditie bestaat dit commentaar van de bekende Vietnamese zenmeester, dichter en vredesactivist dan ook uit een handvol beschouwingen naar aanleiding van het soetra. Thema's als 'zijn' en 'inter-zijn', 'vorm' als 'leegte', 'Boeddha' en 'niet-Boeddha' worden niet cerebraal geanalyseerd, maar benaderd vanuit het besef dat inzicht in de diepere dimensies ervan de gunstige werking van het soetra zal bevorderen. Een vertaling van het soetra en een adreslijstje completeren het boekje.


(Biblion recensie, Drs. C.J.G. v.d. Burg)

Login of registreer om een recensie toe te voegen.