Karma


Oorzaak en gevolg in het Tibetaans boeddhisme

Dagpo Rinpoche


categorieën:   Tibet / Tibetaans boeddhisme
isbn: 9789056700768
uitvoering: Paperback
aantal pagina's: 128
druk: 2
vertaler: Hans van den Bogaert
verschijningsdatum: 21 sep 2017
status:  Leverbaar
prijs: € 14,95

Over het onderwerp 'karma' leven bij veel mensen in het Westen heel verschillende interpretaties. In dit boek geeft Dagpo Rinpoche, ten behoeve van degenen die zich hierin verder willen verdiepen, een uitgebreide presentatie van de verschillende aspecten en indelingen van het begrip karma vanuit de traditie van het Tibetaans boeddhisme.

De historische Boeddha Shakyamuni heeft na het bereiken van verlichting 45 jaar lang zijn bevrijdingsleer onderwezen. Een belangrijk onderwerp was de verklaring van oorzaak en gevolg, het karma, dat hij onderwees als onderdeel van de vier Edele Waarheden, de kern van de boeddhistische leer.

Wanneer wij goed begrijpen hoe al onze ervaringen uit onze eigen activiteiten voortkomen, wordt het mogelijk bevrijding van negatieve ervaringen te bereiken door onze activiteiten bewust te sturen, zodat wij ten slotte, net als de Boeddha, verlichting kunnen ervaren.

Inzicht in de werking van karma, van oorzaak en gevolg, is buitengewoon belangrijk voor al diegenen die hun geest willen trainen op weg naar het geluk van bevrijding en boeddhaschap. Ook voor wie geen boeddhist is, maar er wel naar streeft een beter mens te worden, zullen de hier overzichtelijk gepresenteerde inzichten ertoe kunnen bijdragen het eigen handelen bewuster te sturen.

Het veranderen of verbeteren van onze geest, ons innerlijke of mentale leven, doen we op de eerste plaats door het denken te verbeteren. Er wordt in het algemeen gezegd dat het goed is om naar een uitleg van de boeddhistische leer te luisteren. Alleen al door het luisteren verzamelen we positieve energie, ook al zouden we er verder niets mee doen. Het luisteren of op andere manieren verzamelen van informatie is echter vooral bedoeld om daardoor beter te kunnen nadenken. Wanneer we met enige inspanning leren positief te denken, zullen we positieve energie verzamelen en tegelijk een verbetering in de kwaliteit van ons leven bewerkstelligen. Dat zal uiteindelijk kunnen uitmonden in de staat van het hoogst mogelijke niveau van geestelijke ontwikkeling, het boeddhaschap.

NBD | Biblion 8 juni 2010

De auteur, een belangrijke Tibetaanse lama, geeft veel onderricht in o.a. Frankrijk en Nederland. Karma is een veel gebruikte term in vele stromingen en er bestaan vaak veel onbegrip en verkeerde ideeen over. Daarom is het belang van dit boekje ook groot. De context van het onderwerp, de stadia van het pad naar de verlichting, wordt kort aangegeven. Vervolgens wordt op een heldere en duidelijke manier in het algemeen het begrip karma binnen de boeddhistische traditie uitgelegd. Met logische redenen wordt inzichtelijk gemaakt dat elk gevolg een oorzaak heeft en dat de gevolgen onze huidige situatie en die van volgende levens bepalen. Het is van het grootste belang heilzame oorzaken te creeren om de situatie zo positief mogelijk te maken voor onszelf en anderen. Er wordt aangegeven welke activiteiten heilzaam zijn en welke schadelijk en waarom. Hoewel het onderwerp op momenten wat technisch wordt, hetgeen voor beginners niet gemakkelijk is, is alle informatie belangrijk om een correct inzicht te krijgen in het onderwerp. Een uniek en belangrijk boekje. Bevat enkele adressen.

(Biblion recensie, Janny de Boer)

Login of registreer om een recensie toe te voegen.