Zie ook: Overzicht van onderwerpen


Boeddhisme


historische Boeddha

De historische Boeddha


Leven en leer van Gotama
Hans Wolfgang Schumann

Met dit boek schreef Schumann het tot op heden ongeëvenaarde standaardwerk over het leven en de leer van Siddhattha Gotama, de latere Boeddha. Onmisbare lectuur voor iedereen die op zoek is naar de mens achter de legende!


Gebonden | 304 pag. | € 29,95bestel


Boeddha NU*

Boeddha NU*

Gouden Lijst
Dhammaketu

In dit boek stelt de auteur zich tot doel een toegankelijk overzicht te geven van alle belangrijke aspecten van de visie van de Boeddha, in termen die culturele misverstanden zoveel mogelijk vermijden.


paperback | 312 pag. | € 24,95bestel


Satipatthana, de directe weg naar bevrijding

Satipatthana, de directe weg naar bevrijding


Bhikkhu Analayo

In dit boek wordt een uiterst nauwkeurige analyse gemaakt van het Satipatthana-Sutta: de belangrijkste leerrede van de Boeddha over meditatie.


paperback met flappen | 352 pag. | € 34,95bestel


Meer zicht op satipatthana

Meer zicht op satipatthana


Bhikkhu Analayo

In Meer zicht op satipatthana onderzoekt Bhikkhu Analayo nogmaals de belangrijkste vroegboeddhistische leerrede over aandachtig gewaarzijn en beoefening van meditatie: het Satipatthana-sutta. Door deze tekst steeds te vergelijken met twee parallelle versies die overgeleverd zijn in de...


paperback | 352 pag. | € 34,95bestel


krijgsliederen van koning Gesar

De krijgsliederen van koning Gesar


Douglas J. Penick

In deze moderne vertolking van Douglas Penick lezen we hoe koning Gesar ten strijde trekt tegen ‘de vijanden van de vier windrichtingen’ – heersers die alleen hun eigen belang najagen. Zijn strijd is erop gericht het ontheiligen van de aarde tegen te gaan en het evenwicht tussen hemel, aarde en mens te herstellen.


paperback | 160 pag. | € 22,75


Diamant-Sutra

Het Diamant-Sutra


Rob Janssen

Het sūtra van de 'Diamantsnijder' (Vajracchedikā Prajñāpāramitā), beter bekend als 'Diamant-sūtra', behoort tot de zgn. Prajñāpāramitā-literatuur, teksten die de 'perfectie van Inzicht' tot onderwerp hebben.


gebonden | 96 pag. | € 16,95


Vaardig in geluk

Vaardig in geluk


Handboek zenmeditatie
Hans Wanningen

Vaardig in geluk is een praktische handleiding voor meditatiebeoefening én voor meer geluk, geschreven voor mensen die nuchter in het leven staan en niet zitten te wachten op vage spiritualiteit of religieus gedweep. Ook voor mensen die begrijpen dat geluk niet zomaar komt aanwaaien.


paperback | 256 pag. | € 24,95


verborgen licht

Het verborgen licht

Gouden Lijst
Verhalen van 25 eeuwen verlichte vrouwen
Florence Caplow, Susan Moon

Er zijn nog exemplaren beschikbaar via de webshop van Zen.nl

Het verborgen licht is een verzameling van honderd koans en verhalen van boeddhistische vrouwen, vanaf de tijd van de historische Boeddha tot vandaag. In deze bijzondere en unieke verzameling bevinden zich tientallen leerverhalen die eeuwenlang onbekend zijn gebleven.


paperback | 528 pag. | € 29,95


Terug naar de markt

Terug naar de markt

Gouden Lijst
Boeddhisme in het dagelijks leven
Joost van den Heuvel Rijnders

Joost van den Heuvel Rijnders verbleef drie jaar in boeddhistische meditatiekloosters in Nepal en Birma. Na het kloosterleven keerde hij weer ‘terug naar de markt’.


paperback | 180 pag. | € 22,75bestel


Compassie en leegte

Compassie en leegte


het vroegboeddhistische pad van meditatie
Bhikkhu Analayo

In zijn onderzoek naar de klassieke leerredes richt Bhikkhu Analayo zich hier op compassie en leegte, twee fundamentele begrippen uit het vroegboeddhis- tische onderricht.


Paperback | 256 pag. | € 28,25bestel


Voorbij het zelf

Voorbij het zelf


Gesprekken over neurowetenschap en meditatie
Matthieu Ricard, Wolf Singer

De neurowetenschappen van Wolf Singer en de meditatietechnieken van Matthieu Ricard wekken de indruk haaks op elkaar te staan. Wat echter opvalt is de bereidheid van beiden om het perspectief van de ander te begrijpen zonder de meningsverschillen te negeren. En dan blijken er verrassende verbanden te zijn.


paperback | 288 pag. | € 29,95bestel


Homo sapiens in boeddhistisch perspectief

Homo sapiens in boeddhistisch perspectief


Dhammaketu

Dit nieuwe boek van Dhammaketu brengt een hoopvol verhaal. Het beschrijft in grote lijnen de menselijke ontwikkeling tot op heden en focust vervolgens op het aanwezige potentieel tot verdere groei. De mens is meer dan een ‘gedetermineerde robot’, genetisch bepaald en aangestuurd vanuit het krokodillenbrein. 


Paperback | 160 pag. | € 19,95


Terug naar het hart

Terug naar het hart

Gouden Lijst
Compassie in het dagelijks leven
Eveline Brandt, Joost van den Heuvel Rijnders

In Terug naar het hart – compassie in het dagelijks levenbeschrijven Eveline Brandt en Joost van den Heuvel Rijnders op een toegankelijke, aansprekende wijze hoezeer we ‘in het hoofd’ leven in onze cultuur.


paperback | 192 pag. | € 22,95bestel


Op zoek naar het ongerijmde

Op zoek naar het ongerijmde


Leven en werk van Janwillem van de Wetering (1931-2008)
Marjan Beijering

In deze biografie wordt de vraag gesteld of Van de Wetering een koopman of een zendeling was. Uit krantenartikelen, weblogs en documentaires komt het beeld naar voren van een vrijdenker die slaagde in veel van wat hij ondernam.


paperback, geïllustreerd | 320 pag. | € 28,95bestel


lege spiegel

De lege spiegel


Janwillem van de Wetering

Op 27-jarige leeftijd wordt Janwillem van de Wetering als leerling van een zenmeester in een Japans boeddhistisch klooster aangenomen. Door een samenspel tussen zenmeester en discipel ontstaat een andere levensinstelling. De meditatietrainingen en de dagelijkse omgang met 'verlichte' geesten blijken zijn ideeën als rebel en tegenhanger van de gevestigde orde alleen maar te te versterken.


paperback | 176 pag. | € 12,95bestel


Zuivere leegte

Zuivere leegte


Janwillem van de Wetering

Amerikaanse staten Maine en Arizona speelt, locaties waar Janwillem van de Wetering zijn zenavonturen beleefde.


paperback | 232 pag. | € 12,95bestel


dagende niets

Het dagende niets


Janwillem van de Wetering

Het dagende niets pretendeert niet meer dan een beschrijving te zijn van een eerste, allereerste bewustwording, voortgebracht via de Zen-techniek. Janwillem van de Wetering, discipel van een Japanse meester, beschrijft hoe hij, na diens dood, zijn training voortzet in Amerika.


paperback | 224 pag. | € 12,95bestel


Juiste concentratie

Juiste concentratie


een praktische leidraad voor het beoefenen van de jhanas
Leigh Brasington

De jhanas zijn acht buitengewone stadia van bewustzijn, opgewekt door concentratie, en waarbij elk stadium een hogere concentratie vergt dan het vorige.


paperback | 232 pag. | € 24,95bestel


Hoe werkt onze geest?

Hoe werkt onze geest?


Boeddhistische psychologie in vijftig verzen
Thich Nhat Hanh

In Hoe werkt onze geest? worden de kernpunten van de boeddhistische psychologie helder uiteengezet.


paperback | 288 pag. | € 24,95bestel


reis naar geluk

De reis naar geluk


Een volksverhaal uit Birma
Maria van Donkelaar, Violette Belzer

Myo, de zoon van een marionettenmaker, trekt de wijde wereld in. Hij krijgt van zijn vader vier marionettenpoppen mee: de koning der goden Thagyarmin, de reus Yakkha, de tovenaar Zawgli en de monnik Ponghi.bo


gebonden, geïllustreerd | 32 pag. | € 14,95


Parels uit de Schatkist van Longchenpa

Parels uit de Schatkist van Longchenpa


Een toelichting op De schatkist van Overdracht door Geschriften
Hans Knibbe

Dit boek is een begeleidende publicatie bij Een Schatkist van Overdracht door Geschriften. Het is een toelichting op dit meesterwerk van de veertiende-eeuwse verlichte dzogchen-yogi Longchen Rabjam, maar kan ook goed zelfstandig worden gelezen.


genaaid gebonden | 240 pag. | € 24,95bestel


levensomvattend pad

Een levensomvattend pad


Gids voor een leven gevoed door dhamma
Gregory Kramer

In Een levensomvattend pad nodigt Gregory Kramer ons uit om het lawaai, de complexiteit en de uitdagingen van de hedendaagse wereld te zien als poorten naar volledig belichaamde wijsheid.


paperback | 384 pag. | € 29,95bestel


boek van de alledaagse koans

Het boek van de alledaagse koans


Ontwaken in een wereld vol verplichtingen
Eve Myonen Marko, Wendy Egyoku Nakao

Alledaagse koans is een verzameling koans afkomstig van westerse zenbeoefenaars uit de 21ste eeuw die een lekenleven leiden.


paperback | 272 pag. | € 24,95bestel


Vriendelijk en vol mededogen

Vriendelijk en vol mededogen


Wijs en vaardig handelen in het leven van alledag
Sebo Ebbens

Als mens bezitten we allemaal het vermogen om vriendelijk en meedogend te zijn. Sterker: we zetten dat vermogen al iedere dag actief in. Toch is er nog veel ruimte om deze kwaliteiten verder te versterken en te verdiepen. Het pakt immers lang niet altijd uit zoals we graag willen.


paperback | 256 pag. | € 24,95bestel


zenkompas

Het zenkompas


Een historisch overzicht van de boeddhistische tradities
Seung Sahn

In Het zenkompas wordt op een eenvoudige en overzichtelijke wijze de historische en inhoudelijke ontwikkeling geschetst van de belangrijkste boeddhistische tradities, vanaf de oorsprong in India tot aan de meest recente Japanse zentraditie.


paperback met illustraties | 384 pag. | € 29,95bestelAndere uitgevers

Schatkist van Overdracht door Geschriften

Een Schatkist van Overdracht door Geschriften

Een Commentaar op De Kostbare Schat van de Fundamentele Ruimte van fenomenenMilindaPlus

€ 55,00bestel